Poptáváte špičkové překlady do portugalštiny?

Hledáte odborné překlady z portugalštiny?
Překladatelská agentura Express-Preklady.cz nabízí své služby již od roku 2012 a zajišťuje profesionální překlady do více než třicítky jazyků.

Překlady z portugalštiny a překlady do portugalštiny u profesionální online agentury

Poskytujeme kompletní škálu překladatelské činnosti. Nabídneme vám odbornou korekturu napsaného textu nebo třeba expresní překlad osobních dokumentů a dokladů.

Specifika portugalského jazyka

Historický vývoj portugalštiny

Portugalština je jazyk, který se v západní části Pyrenejského poloostrova postupně vyvíjel z hovorové (vulgární) latiny.

Z jazyka původních obyvatel se do současnosti zachovalo jen velmi málo slov, kolem devadesáti procent slovní zásoby portugalského jazyka je původem z latiny.

Další jazykové vlivy byly germánské a arabské. Arabové obohatili slovní zásobu o některé výrazy především z oblasti zemědělství a stravování a také ovlivnili místní jména (například Fatima).

Nejstarší dochované písemné doklady portugalštiny pocházejí z 11. století. Postupně se z ní stával spisovný jazyk a do 15. století se vyvinula v kulturní jazyk s rozsáhlou literaturou.

Od poloviny 16. století byla slovní zásoba obohacena o další převzatá slova řeckého, latinského, španělského a italského původu. Vznikla tak novověká portugalština, která se odlišuje od předchozí fáze staroportugalštiny. Cizokrajné země, kam byl jazyk vyvezen ještě před touto změnou, tedy dodnes užívají dialekty, které jsou blízké staroportugalštině (Brazílie, Svatý Tomáš a Princův ostrov).

Portugalština – lingua franca kolonií 15. a 16. století

14. až 16. století bylo obdobím portugalských zámořských objevů, kdy se portugalština rozšířila do Jižní Ameriky, Afriky a Asie. V 15. a 16. století v těchto zemích sloužila jako tzv. lingua franca. Užívala se v obchodě, jako řeč správní i jako dorozumívací prostředek mezi místními vládci a všemi Evropany, ne pouze Portugalci. Tento status mezietnického jazyka si ve všech bývalých portugalských koloniích zachovala až do současnosti. (Status lingvy franky nese jazyk, který nejvíce ovlivňuje svou dobu – v současnosti je jí především angličtina.)

Písmo

Portugalská abeceda používá 23 písmen základní latinky. Neužívají se zde písmena k, w, y (pouze při psaní jmen). Naopak jsou zde navíc přidána písmena s různými diakritickými znaménky:

Á, Â, Ã, À, Ç, É, Ê, Í, Ó, Ô, Õ, Ú, Ü

Zajímavosti portugalštiny

V Jižní Americe se používá především španělština, ovšem v Brazílii se hovoří portugalsky. Díky tomu se z portugalštiny stal druhý nejrozšířenější románský jazyk na světě, a to proto, že populace v Brazílii se za posledních sto let rozrostla více než desetinásobně.

Některé dialekty jsou kombinací portugalského a španělského jazyka. Ve Španělsku se užívá A Fala, v Portugalsku Barranquenho, v Uruguayi a jižní Brazílii se mluví smíšeným jazykem Portuñol (portuñolština).

Ve srovnání se španělštinou, italštinou a francouzštinou je řečí spíše rytmickou.

Podstatná jména mají pouze dva gramatické rody, a to mužský a ženský.

Psaný portugalský jazyk má dvě různé varianty, které jsou označovány jako Padrões (typy či vzory). První z nich je varianta evropská a africká, druhou pak varianta brazilská. Nejvýrazněji (ale ne pouze) se od sebe odlišují pravopisem, kdy brazilský jazyk pravopis zjednodušuje a vynechává nadbytečné (například zdvojené a nevyslovované) znaky, které jsou pozůstatkem latiny.

Z hlediska fonetiky je portugalský jazyk velmi komplexní a pro jazykovědce tudíž zajímavý: užívá se zde devět ústních samohlásek, pět nosovek, deset dvojhlásek, pět nosových dvojhlásek a pětadvacet souhlásek.

Portugalský jazyk díky zámořským objevům přicházel do styku s jazyky domorodých obyvatel a obohatil svou slovní zásobu o některé jejich výrazy. Ty pak byly přes portugalský přejaty i do ostatních evropských jazyků. Jsou to například slova jako čaj, jaguár, ananas, popcorn, banán, šimpanz nebo zeměpisné názvy.

Existuje asi dvacítka kreolských jazyků, jejichž základem je portugalština. Kreolský jazyk (kreolština) je jazyk pozměněný vlivem jiného jazyka. Kreolizované formy evropských jazyků se vytvářely nejčastěji v místech, kde se usazovali evropští osadníci a stýkali se s místními obyvateli. Pravděpodobně podobným způsobem vznikaly kreolizací latiny románské jazyky.

Jazyková rodina portugalštiny:

Jazyky indoevropské – románské – západorománské – iberorománské.

Počet mluvčích se odhaduje na 215 milionů.

Napsat komentář

Pobyt na zámku Loučeň

Romantický pobyt pro dva na zámku

Užijte si romantický pobyt na zámku pro dva.

Ráno snídaně do postele, romantická večeře při svíčkách, procházka zámeckým parkem a další...

Krásný zážitek, na který si rádi vzpomenete.

Zajímavé odkazy

Pobyt na zámku jako svatební dar

Podnikejte se založenou živností

Internet na doma

Multitrans

Svatba v kostele

Sirup z rakytníku

Pobyty na zámku

Magazín o zdraví

Kvalitní víno

Pobyty v ČR s rodinou

Rybářské revíry v ČR

Adrenalin a zážitek pro dva

Babiččina cukrárna v Rajhradě

Autoškola Grošek ve Vyškově

Svatební obřad na zámku

Myartego - eshop s vlasovou kosmetikou

Pobyty na koních

Nové články