Prokazatelně kvalitní tepelné čerpadlo – jak jej poznat?

Internet je plný testů a porovnání tepelných čerpadel. Zaručeně kvalitním „vodítkem“ je značka kvality uznávaná v 21 zemích Evropy, jež má za cíl potlačit nepoctivé chování dovozců či prodejců tepelných čerpadel.

Bohužel, ani trhu s tepelnými čerpadly se nevyhýbají podvodníci, kteří:

  • uvádějí nepravdivé údaje o topném faktoru tepelného čerpadla,
  • komunikují nepravdivou informaci o provozním hluku tepelného čerpadla,
  • slibují služby, jimž nejsou schopni dostát.

Za účelem potlačení tohoto chování, které není doménou pouze tuzemského trhu, vznikla Evropská značka kvality Q, kterou získá tepelné čerpadlo, jež úspěšně projde testem nezávislého zkušebního ústavu. U tepelného čerpadla s tímto označením máte jistotu, že:

  • Údaje o výkonu tepelného čerpadla odpovídají realitě a zároveň, tepelné čerpadlo splňuje požadavky na výkon potřebný pro získání Evropské značky kvality Q. Minimální požadavky na průměrný sezónní topný faktor (SCOP) jsou u jednotlivých typů tepelných čerpadel následující:

 

typ čerpadla SCOP
země / voda 4,10
voda/voda 4,10
vzduch/voda 3,50
přímý výpar/voda 4,10
vzduch/vzduch 3,40

 

  • Tepelné čerpadlo splňuje požadavky na úroveň akustického hluku během provozu.
  • Dovozce či výrobce čerpadla poskytuje dostatečnou technickou podporu.
  • Tepelné čerpadlo je prodáváno s plnou dvouletou zárukou a závazkem dodávek náhradních dílů nejméně po dobu 10 let.
  • Tepelné čerpadlo je dodáváno s dokumentací v českém jazyce.
  • Všechny hlavní komponenty čerpadla jsou v souladu s mezinárodními a vnitrostátními předpisy či nařízeními.

Zdroj: https://www.abeceda-cerpadel.cz/cz/evropska-znacka-kvality-q

Zdroj náhledové fotografie: pixabay.com

Napsat komentář

Nové články