Podnikové dluhopisy – způsob získání kapitálu

Podnikové dluhopisy, někdy nazývané také jako dluhopisy korporátní, jsou po akciích druhým nejrozšířenějším druhem cenných papírů. K čemu slouží a jak taková emise vlastních dluhopisů probíhá?

Co jsou korporátní dluhopisy

Dluhopisy můžeme obecně rozlišovat podle jejich emitenta, tedy podle toho, kdo jej vydává. Dluhopisy proto existují státní, komunální, bankovní a právě podnikové. Podnikové dluhopisy jsou vydávány soukromými podniky.

Korporátní dluhopisy mohou být vydávány jako dluhopisy na jméno nebo jako dluhopisy na majitele. Dluhopisy na jméno jsou cennými papíry na řad, to znamená, že na dluhopise musí být vždy uvedeno jméno oprávněného a pro převod dluhopisu je nutný tzv. rubopis.

Na druhé straně dluhopisy na majitele jsou cennými papíry na doručitele, kde jméno uváděno nebývá a pro převod stačí pouhé předání. Avšak pozor, vydávat dluhopisy na majitele česká právní úprava neumožňuje.

K čemu slouží emise dluhopisů

K emisi se mohou uchýlit malé podniky i velké korporace. Tento postup může společnost využít především pro získání potřebných finančních prostředků.

Dluhopis tak fakticky funguje jako půjčka. Obecně má navíc tento způsob získání kapitálu několik výhod oproti klasickému úvěrovému financování. Obvykle lze získat více finančních prostředků a zároveň si půjčujete za nižší úrok a za výhodnějších podmínek. Náklady na vydání dluhopisu jsou přitom s běžným bankovním úvěrem shodné.

S financemi následně můžete nakládat podle svého uvážení a efektivně je tak směřovat přímo tam, kde mohou napomoci k rozvoji vaší firmy. Získané finance se v podnikovém prostředí zpravidla čerpají na nákup potřebných strojů a zařízení, akvizici konkurence nebo expanzi na nové trhy.

Mezi dalšími výhodami, které financování dluhopisy přináší, je vhodné zmínit i to, že majitelé dluhopisů nejsou oprávnění zasahovat do řízení společnosti.

Jak emise dluhopisů probíhá

Emise podnikových dluhopisů by měla probíhat v několika krocích. První fázi je ta, která se nazývá v odborných pramenech přípravná.

Jednoduše řečeno se v ní načrtávají charakteristiky celé emise. Emitent však musí vhodně vybalancovat nejen výhodnost dluhopisů pro sebe, ale i atraktivitu pro investora. Navíc nesmí zapomenout na to, že kromě faktorů ovlivnitelných se na výsledku emise mohou podepsat i faktory neovlivnitelné, například nálada na trhu

 

V této fázi je tak z hlediska ovlivnitelných aspektů nutné si promyslet primárně:

 • celkový objem emise
 • volba kapitálového trhu
 • doba splatnosti
 • výše úrokové sazby
 • jmenovitá hodnota dluhopisu
 • forma dluhopisu
 • podoba dluhopisu
 • typ zajištění
 • alikvótní úrokový výnos
 • podnikatelský záměr
 • marketingová strategie
 • délka upisovacího období
 • výběr týmu lidí

Ve fázi realizační pak dochází už ke spuštění emise, přičemž pro emitenta z toho plyne hlavně povinnost vést list vlastníků.

Do post-realizační fáze zahrnujeme období, kdy jsou dluhopisy již kompletně upsány, případně upisovací období skončí. Pro emitenta to znamená, že další prostředky již nečerpá. Upisovací období lze prodloužit, pakliže není vybrán požadovaný objem financí.

Chcete vědět o možnostech emise dluhopisů více, nebo s ní přímo pomoci? Kontaktujte registrační agenturu Parkerhill.cz, kde to s vámi nezávazně proberou a případně se vším pomohou.

Zdroj náhledových obrázků: Pixabay

Napsat komentář

Nové články