Jako majitelé firmy byste vždy měli dbát nejen na kvalitu produktů, jež vyrábíte, ale také na patřičné zázemí a komfort pro své zaměstnance. Jednou z důležitých podmínek, které jsou v průmyslovém i dalších odvětvích výroby požadované, je zajištění co nejnižší úrovně hluku.

Proč instalovat profesionální tlumiče hluku?

Pokud jsou zaměstnanci nuceni pracovat v prostředí, které je příliš hlučné, snižuje se nejen jejich pracovní morálka, ale má to především negativní vliv na jejich zdraví. V okamžiku, kdy je v provozovně nějaké příliš hlasité zařízení a stroje, měli byste vynaložit náklady na jejich odhlučnění.

V současné době se na trhu dají pořídit různé tlumiče hluku. V první řadě jde kupříkladu o akustické kryty, díky nimž se hlasitá průmyslová zařízení dostatečně skryjí a zaměstnanci a další lidé, kteří se pohybují v jejich okolí, nejsou tolik rušeni. Kromě toho vám specializované firmy dodají rovněž absorpční a rezonátorové tlumiče hluku, případně aktivní protihlukové stěny a závěsy, jež dokážou snížit hlučnost v okolním prostředí na únosnou mez pro lidský sluch.

Další důvody pro montáž

Tlumiče hluku jsou v provozovnách firem nezbytné nejen z důvodu ochrany zdraví zaměstnanců, pomáhají totiž odstínit přebytečný hluk i v blízkém okolí, takže pak nejsou rušeni například obyvatelé nedalekých bytových a rodinných domů.

Zjistěte si úroveň hluku

Před tím, než si pořídíte vhodné tlumiče hluku, je na místě si zjistit, jak hlučná zařízení v provozovně máte. Poslouží k tomu měřiče hluku. Spolehlivě uvedou počet decibelů v těsné blízkosti i ve vzdálenějších bodech. Pakliže úroveň hluku přesahuje stanovená nařízení a pravidla dle právních předpisů, bude instalace tlumičů hluku naprostou nezbytností, jíž se nevyhnete.

Napsat komentář

Nové články