Toroid je pojmem především z geometrie. Kde se objevují toroidní transformátory a na jakém principu fungují?

Co je toroid a toroidní jádro?

Toroid je podle jedné z definic těleso získané rotací uzavřené rovinné křivky okolo osy ležící v rovině křivky a neprotínající křivku.

V elektronice se pak termínem toroidní jádro označuje pásek vycházející z geometrie toroidu. Typicky se vyrábí z křemíkové oceli, která se nejčastěji navine do kruhového tvaru. Může být také z feritu, především se tato jádra využívají pro vysokofrekvenčních účely.

V praxi se potom používají tzv. toroidní transformátory, které mají takto tvarované jádro. Pod označením toroid máme tedy na mysli nejen ono geometrické těleso, ale právě i specifický typ elektrického transformátoru.

Jako transformátor obecně se označuje netočivý elektrický stroj, který využívá princip elektromagnetické indukce pro přenos elektrické energie z jednoho obvodu do druhého. Transformátor je tak nutné využít zejména tehdy, když je zapotřebí nižšího napětí, než jaké je schopné poskytnout elektrická síť.

Jak fungují toroidní transformátory?

Toroidní transformátory jsou určeny pro různé druhy aplikací s nízkým výkonem kVA (kilo-volt-ampér). Jsou tvořeny cívkou, respektive vinutým vodičem. Proto je pro ně typické to, že jsou i výrazně těžší, hmotnost těch nejmenších součástek činí cca 200 gramů. Toroidním transformátorem vždy probíhá střídavý proud.

Důležitým parametrem, na který je nutné brát zřetel, je zejména napětí primárního vinutí. Stejně tak je nutné se při vybírání vhodného transformátoru zaměřit na hodnotu sekundárního napětí.

Oproti běžným transformátorům mají ty toroidní řadu výhod. Jsou vysoce účinné, přesto je pro ně typická minimální hlučnost. Zároveň se vyznačují minimální nadměrnou únikovou indukčností. Naopak určitou nevýhodou je vyšší pořizovací cena.

Běžně se používají například pro halogenová svítidla, u spotřební elektroniky (zejména oblast audio a video), pro bazény a bazénovou techniku, u výtahů a zdvihacích zařízení a v celé řadě dalších oblastí.

O společnosti TME

Široké možnosti uplatnění dělají z toroidních transformátorů velmi často poptávané zařízení. Zařadila je tak do svého produktového portfolia i značka TME.

Jako Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. vznikla v roce 1990 v Polsku. Ve městě Lodž tato společnost sídlí dodnes. Zároveň se jí však podařilo výrazně expandovat. K tomu přispělo i moderní logistické centrum ve středním Polsku.

Fungování společnosti TME stojí na základním pilíři v podobě politiky jakosti. A to jak u dodávaných výrobků, u nichž spolupracuje s mnoha renomovanými výrobci, tak také v rámci nastavení vysoké úrovně poskytovaných služeb.

TME proto v současné době patří k předním evropským společnostem na trhu s elektrotechnickými součástkami. Usilovně se však dále snaží posouvat vlastní kvalitativní standardy.

Napsat komentář

Nové články