Jak funguje zdravotní pojištění cizinců v ČR

Zdravotní pojištění cizinců představuje v Česku nutnost. Kdo a za jakých podmínek se může účastnit veřejného pojištění a komu přísluší povinnost si sjednat pojištění komerční?

Účast na veřejném zdravotním pojištění

V tuzemsku může pojištění cizincům, tj. občanům pocházejícím ze zemí mimo EU, vzniknout jednak trvalým pobytem. Taková osoba je pak začleněna do systému českého veřejného zdravotního pojištění.

Jedinec bez trvalého pobytu může účast na veřejném zdravotním pojištění získat jakožto zaměstnanec zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR. Zaměstnavatel tak platí pojištění obdobně jako za české občany.

V některých specifických případech pak také analogicky obdobně platí za pojištěnce pojistné stát. Týká se to například nezaopatřených dětí a studentů do věku 26 let nebo poživatelů důchodu přiznaného v souladu s tuzemskými předpisy.

Zdravotní pojištění pro dlouhodobý pobyt

Zdravotní pojištění pro cizince je tedy nezbytností pro všechny jedince, kteří na území ČR plánují dlouhodobě pobývat a nevztahují se na ně pravidla o veřejném zdravotním pojištění. Nutnost sjednat si komerční zdravotní pojištění proto obdobně platí i pro cizince s přechodným pobytem.

V takovém případě je zapotřebí si sjednat variantu komplexního zdravotního pojištění, které vykrývá i preventivní prohlídky nebo též stomatologické ošetření. Svým rozsahem tedy odpovídá českému veřejnému zdravotnímu pojištění.

Aktuálně též platí, že přijíždí-li cizinec do České republiky na dobu delší než 90 dnů, musí se pojistit u Pojišťovny VZP. A to, pozor, výhradně u komerční odnože této největší tuzemské pojišťovny. Zakotveno je to v novele zákona o pobytu cizinců.

Žádnou z komerčních pojišťoven si proto pro tento účel zvolit nemůže. Kritici této úpravy hovoří o nepřípustné monopolizaci trhu a stále s vyšší četností se tak diskutuje o tom, že by se toto ustanovení mělo zrušit. Zatím je však návrh v rukou vlády a v březnu 2022 ještě platí stávající pravidla.

Zdravotní pojištění pro krátkodobý pobyt

Cestovní zdravotní pojištění však představuje nutnost i pro cizince, kteří se chystají v České republice pobývat krátkodobě.

V takovém případě se doporučuje sjednat si pojištění v rozsahu nutné a neodkladné péče. Taková pojistka je levnější, neboť kryje pouze nutnou lékařskou péči. To znamená, že v případě, že cizinec zdravotní péči využije, pojišťovna ji proplatí, nicméně už nepokryje následující prohlídky nebo vyšetření.

Kromě rozsahu služeb však ovlivňuje výslednou cenu zdravotního pojištění pro cizince i řada dalších kritérií. Patří k nim mimo jiné věk pojištěné osoby, její zdravotní stav, doba trvání, území platnost pojistky, ale i to, zda se dotčená osoba pojišťuje sama, případně potřebuje pojistit i další jedince, například rodinné příslušníky.

To je důležité být si vědom, neboť v tomto případě výše zmíněný monopol VZP neplatí a cizinec si tak může z tuzemských pojišťoven vybrat alternativu pojistky, která mu vyhovuje a je pro něj nejvýhodnější.

Zdroj náhledových fotografií: pixabay

 

Napsat komentář

Pobyt na zámku Loučeň

Romantický pobyt pro dva na zámku

Užijte si romantický pobyt na zámku pro dva.

Ráno snídaně do postele, romantická večeře při svíčkách, procházka zámeckým parkem a další...

Krásný zážitek, na který si rádi vzpomenete.

Zajímavé odkazy

Podnikejte se založenou živností

Wedding services

Internet na doma

Multitrans

Sirup z rakytníku

Kvalitní víno

Letecký simulátor F16

Trávníkový koberec

Zahradnictví Říčany

Prodej palivového dřeva Říčany

Prodej a rozvoz palivového dřeva Praha

Jantarový obojek proti klíšťatům

Výkopy s motorovým rýčem

Zážitková dovolená pro dva

Pobyty v ČR s rodinou

Rybářské revíry v ČR

Adrenalin a zážitek pro dva

Babiččina cukrárna v Rajhradě

Autoškola Grošek ve Vyškově

Myartego - eshop s vlasovou kosmetikou

Pobyty na koních

Nové články